Договір публічної оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційної торгівлею.

Договірні відносини між покупцем і продавцем ФОП Остапенко Дмитро оформлюються у вигляді договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки "Оформити замовлення", означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які наведені нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов цього договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Оформити замовлення"  на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки у вигляді оплати. У разі необхідності, за бажанням покупця, договір може бути оформлений у письмовій формі.

Істотні умови договору публічної оферти

1. Умови угоди

1.1 Умови угоди - це визначення, присутні в цьому договорі, і є його невід'ємною частиною.

1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:

    - sensilis.com.ua - сайт Інтернет магазин “SENSILIS”.

    - Товар - об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем у інтернет-магазині Інтернет магазин “SENSILIS” та поміщений у кошик сайту Інтернет магазин “SENSILIS”.

    - Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали сайт merk.com.ua, що має намір придбати той чи інший товар та оплатити отримання такого товару.

    - Продавець – Інтернет магазин “SENSILIS”, власник товару, що пропонується на сайті інтернет-магазину.


2. Загальні положення

2.1 Ця публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті sensilis.com.ua

2.2 Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті sensilis.com.ua


3. Предмет договору публічної оферти.

3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації щодо Товару (що підтверджує якість та безпеку його використання), представленого в рамках сайту sensilis.com.ua


4. Момент укладання договору.

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів сайту Інтернет магазин “SENSILIS”, що мають намір, бажання та можливості придбати товари харчування.

4.2 Акцепт оферти - придбання товару в порядку, передбаченому даним договором, за цінами, вказаними в товарних накладних та згода з умовами оплати і доставки товару.

4.3 Факт оплати Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору.

4.4 Покупець, що скористався послугами  sensilis.com.ua, розглядається як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини.

4.5 Укладенням цього Договору Покупець надає свою згоду (дозвіл) на обробку персональних даних та використання їх при виконанні умов цього Договору та відносин з третіми особами, що пов‘язані з правовідносинами, які виникають з цього Договору та/або стосуються останнього. Укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що він отримав повідомлення про включення інформації про себе до бази персональних даних з метою, що визначена цим пунктом Договору, а також відомості (інформацію) про свої права, що визначені Законом України «Про захист персональних даних»


5. Права та обов'язки сторін.

5.1 Продавець зобов'язується передати Покупцеві товар:

    - в певному місці, згідно попередньої домовленості;

    - в певній кількості, відповідно до видаткової накладної;

    - у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені виробником;

    - належної якості;

    - вільним від претензій третіх осіб.

довести до відома Покупця необхідну та достовірну інформацію:

    - про виробника;

    - про товар.

5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно сайтом merk.com.ua  і цим договором.

Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2 Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку.

5.2.2 Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і товарами, пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту sensilis.com.ua

5.3.2 Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній має повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого Товару.


6. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ.

6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Усні поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), забороняючі заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.


7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТОВАРУ.

7.1 Ціни на Товари сайту sensilis.com.ua зазначені в картці кожного товару.

7.2 Ціни на Товари можуть змінюватися залежно від кон'юнктури ринку, що відбивається в картці кожного товару.

7.3 Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та виконав у встановленому цим договором оплату товарів (послуг).


8. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

8.1 Термін дії цієї оферти встановлюється з 01 вересня 2023 р. по 31 грудня 2030 р.

8.2 Відзив оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань по вже виконаним продажам.


9. ДОСТАВКА ТОВАРУ.

9.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто в офісі Продавця, згідно з попередніми домовленостями.

9.2 При доставці товарів в інші міста України, що виконується іншими Службами доставки на умовах співпраці Інтернет магазин “SENSILIS”. Покупець у повному обсязі і без застережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компанії-перевізника.

9.3 Відвантаження замовлення Покупця відбувається накладеним платежем або після надходження від Покупця передоплати згідно видаткової накладної

9.4 Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Інтернет магазин “SENSILIS”, гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем, в комплектності і в належному стані і якості.

9.5 Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Компанії-перевізнику самостійно, в момент доставки товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником і озвучується кур'єром компанії при доставці товару Покупцеві. Вартість доставки включає в себе тариф за перевезення згідно поточного прайсу перевізника, вартість зворотної доставки підписаної Покупцем видаткової накладної. Співробітники Продавця, на прохання Покупця, можуть називати Покупцеві орієнтовну вартість доставки виключно в ознайомлювальних цілях.

9.6 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається на склад відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за товар Продавцю. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail: info@merk.com.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

9.7 Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.


10. ІНШІ УМОВИ.

10.1 Інформація про товари представлена на основному сайті.

10.2 Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми та ін., що проходять в Продавця засобами комунікації: електронною поштою, мобільним зв'язком, в тому числі на контактні дані, зазначені Покупцем в його профілі на сайті.

10.3 Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

10.4 У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.